Browsing Cyhoeddiadau Fyfyrwyr Uwchraddedig / Postgraduate Publications by Author "Haycock, Marged"

Sort by: Order: Results:

 • Day, Jennifer Penelope (Aberystwyth UniversityWelsh, 2010)
  Mae‟r traethawd hwn yn dadansoddi‟r cyfeiriadau at arfau yng ngherddi‟r beirdd a ganai i dywysogion Cymreig y ddeuddegfed ganrif a‟r drydedd ganrif ar ddeg („cerddi Beirdd y Tywysogion‟) ac mewn cerddi eraill o‟r cyfnod ...
 • Kapphahn, K. R. L. (Aberystwyth UniversityWelsh, 2009)
  The portrayal of men and women in medieval Welsh literature serves as a social tool by which to illustrate or instruct in ideal behaviour, and to demonstrate the consequences of refusing to fulfil one's obligations in ...
 • Jones, Alaw Mai (University of Wales AberystwythPrifysgol Cymru, AberystwythWelshCymraeg, 2007)
  Yn y traethawd hwn byddaf yn dadansoddi'r cyfeiriadau at ddillad, tecstiliau ac ategolion sy'n ymddangos yn llenyddiaeth ganoloesol Cymru. Y ffynonellau craidd yw'r rhyddiaith a'r farddoniaeth sydd eisoes wedi eu golygu ...
 • Morgans, Lowri (Aberystwyth UniversityWelsh, 2011-01)
  Er bod cryn dipyn o waith ymchwil wedi ei wneud yn barod ar y chwedlau canoloesol Cymraeg gan nifer o ysgolheigion ar draws y byd, nid oes neb wedi ymchwilio i iaith y corff, ei phwysigrwydd a’i swyddogaeth yn y rhyddiaith ...
 • Haycock, Marged (Prifysgol Cymru AberystwythUniversity of Wales AberystwythWelsh, 1983)
 • Marks, Rhiannon (Aberystwyth UniversityWelsh, 2011)
  Eir ati yn y traethawd hwn i gynnig dehongliad o waith Menna Elfyn (1951-) gan ddefnyddio dull beirniadaeth epistolaidd. Cyfres o lythyrau ffuglenol at y bardd ac at ohebwraig ddychmygol ifanc o‘r enw Martha a geir yma, ...
 • Rowles, Sarah (Aberystwyth UniversityWelsh, 2008)
  Pwnc y traethawd hwn yw’r cyfieithiadau Cymraeg o Elucidarium Honorius Augustodunensis. Er mai fersiwn Llyfr yr Ancr (1346) a olygwyd gan Syr John Rhŷs a John Morris Jones yn 1894 yw’r testun cyflawn hynaf ar glawr, ...

Search Cadair


Advanced Search

Browse