Show simple item record

dc.contributor.advisor Edwards, Huw Meirion
dc.contributor.author Rhys, Iwan
dc.date.accessioned 2009-02-09T09:58:32Z
dc.date.available 2009-02-09T09:58:32Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2160/1872
dc.description.abstract Astudiaeth feintiol ar rai o agweddau technegol Cerdd Dafod yw hon. Yn seiliedig ar erthygl gan Gwynfor ab Ifor yn Barddas, mae’r bennod gyntaf yn cymharu arddull gynganeddol awdlau arobryn tri chyfnod gwahanol yn yr ugeinfed ganrif a dechrau’r unfed ganrif ar hugain ac yn dangos y gellir rhannu’r awdlau yn ddau ddosbarth penodol. Gan fynd â’r syniad o wahaniaethau mewn arddull gynganeddol ymhellach, mae’r ail bennod yn cymharu sampl o gywyddau gan bedwar cywyddwr cyfoes ac yn llunio ‘peiriant’ i geisio dyfalu awduraeth cywydd gan un o’r pedwar bardd ar sail arddull gynganeddol yn unig. Lluniais ‘Holiadur y Cynganeddwyr’ i’w lenwi gan ymarferwyr y grefft, a chanlyniadau’r holiadur yw’r sail ar gyfer penodau tri a phedwar. Mae’r gyntaf o’r ddwy bennod yn disgrifio’r broses o lunio’r holiadur ac yn dadansoddi’r cwestiynau cefndirol ac mae’r bennod olaf yn dadansoddi’r ymatebion i brif gorff yr holiadur, sy’n holi barn cynganeddwyr am amryw bynciau technegol a fu’n destun trafod dros y blynyddoedd diweddar, ac yn cymharu’r canlyniadau gyda chanllawiau rhai o’r llawlyfrau mwyaf poblogaidd ar gynghanedd. en
dc.description.sponsorship Aberystwyth University en
dc.language.iso cy en
dc.publisher Aberystwyth University en
dc.title Anoraciaeth yr Acen: Agweddau ar Gerdd Dafod Gyfoes en
dc.type Text en
dc.publisher.department Welsh en
dc.type.qualificationlevel research masters en
dc.type.qualificationname MPhil en
dc.type.publicationtype thesis or dissertation en


Files in this item

Aside from theses and in the absence of a specific licence document on an item page, all works in Cadair are accessible under the CC BY-NC-ND Licence. AU theses and dissertations held on Cadair are made available for the purposes of private study and non-commercial research and brief extracts may be reproduced under fair dealing for the purpose of criticism or review. If you have any queries in relation to the re-use of material on Cadair, contact is@aber.ac.uk.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Cadair


Advanced Search

Browse

Statistics