Cynllunio Ieithyddol mewn Awdurdodau Isranbarthol yng Ngwlad y Basg, Catalwnia a Chymru

H...............H

Show simple item record

dc.contributor.author Carlin, Patrick Joseph
dc.date.accessioned 2009-07-09T10:35:41Z
dc.date.available 2009-07-09T10:35:41Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Carlin, Patrick, Cynllunio Ieithyddol mewn Awdurdodau Isranbarthol yng Ngwlad y Basg, Catalwnia a Chymru. Aberystwyth University, 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2160/2600
dc.description The student has requested that this electronic version of the thesis does not include the main body of the work - i.e. the chapters and conclusion. The other sections of the thesis are available as a research resource. en
dc.description.abstract Prif amcan y ddoethuriaeth yw archwilio rôl awdurdodau isranbarthol i ganfod a ydynt yn actorion o bwys wrth gynllunio’n ieithyddol yn y system ranbarthol rynglywodraethol. Mae’n cyflawni’r nod yma drwy ddau brif amcan. Yn gyntaf, dangosir bod bwlch yn y llenyddiaeth ar CI a pholisi iaith o safbwynt gweithgarwch gan lywodraeth isranbarthol. Yn y llenyddiaeth yma, tueddir o hyd i ragdybio y bydd yr haen yma o lywodraeth yn gweithredu polisïau iaith sy’n deillio o haenau eraill llywodraeth, fel arfer gan y llywodraeth ranbarthol yn achos ieithoedd anwladwriaethol tiriogaethol. Yna, mewn tair pennod empirig, dadansoddir ymdrechion gan lywodraeth isranbarthol yng Ngwlad y Basg, Catalwnia a Chymru i lunio a llywio polisïau iaith. Dangosir yn glir bod yr haen yma o lywodraeth yn ganolog i’n hymdrechion i weld yn eglurach y mannau hynny lle y bydd polisïau iaith yn cael eu creu a’u rhoi ar waith. Yn ychwanegol at wneud cyfraniad o safbwynt creu gwybodaeth newydd am weithgarwch penodol haen o lywodraeth, defnyddir y data empirig i astudio’r ymwneud rhynglywodraethol rhwng yr haen isranbarthol a’r llywodraeth ranbarthol er mwyn canfod rhagor am y berthynas rym a lefelau’r cydweithredu rhwng y ddwy haen. Dadansoddaf sut mae graddau cefnogaeth y llywodraeth ranbarthol i amcanion cyffredinol cynllunio ieithdyddol (CI) yn dylanwadu, yn cyfyngu neu’n ysbarduno gweithgarwch llywodraeth isranbarthol. Mae’r rôl y bydd pleidiau gwleidyddol rhanbarthol yn eu chwarae fel ysgogwyr a chyfryngwyr polisïau iaith ar draws y maes rhynglywodraethol yn hanfodol i deall yn well y berthynas rhwng gweithgarwch CI a wneir ar y lefel isranbarthol a rhanbarthol. en
dc.language.iso cy en
dc.publisher Aberystwyth University en
dc.title Cynllunio Ieithyddol mewn Awdurdodau Isranbarthol yng Ngwlad y Basg, Catalwnia a Chymru en
dc.type Text en
dc.type.publicationtype doctoral thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Cadair


Advanced Search

Browse

My Account