Show simple item record

dc.contributor.author Huws, Catrin
dc.date.accessioned 2009-08-10T09:27:08Z
dc.date.available 2009-08-10T09:27:08Z
dc.date.issued 2008-05-01
dc.identifier.citation Huws , C 2008 , ' Siarad iaith yr aelwyd pan fo’r aelwyd yn anfforddiadwy ' Gwerddon , cyfrol 3 , tt. 71-93 . en
dc.identifier.other PURE: 114935
dc.identifier.other PURE UUID: 35869325-6fba-47cf-962a-8ee8097bc438
dc.identifier.other dspace: 2160/2807
dc.identifier.other RAD_Outputs_All_ID_Import_20121105.csv: row: 1608
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2160/2807
dc.identifier.uri http://www.gwerddon.org/en/media/main/gwerddon/rhifynnau/erthyglau/rhifyn3_e3.pdf en
dc.description Huws, Catrin, (2008) 'Siarad iaith yr aelwyd pan fo’r aelwyd yn anfforddiadwy', Gwerddon 3, pp. 84-111. en
dc.description.abstract Yn gynyddol, mae’r mater o dai fforddiadwy wedi ennill sylw yn y wasg, a chan y llywodraeth.[1] Wrth i’r Undeb Ewropeaidd ehangu a chreu marchnadoedd newydd ar gyfer tai, daw pryderon ynghylch prisiau tai yn gwestiwn sydd â pherthnasedd ledled Ewrop. Amlygir y pryderon hyn o sawl cyfeiriad. Mewn dinasoedd, sail y pryderon yw nad yw gweithwyr allweddol, yn y sectorau iechyd, addysg a’r gwasanaethau argyfwng yn gallu fforddio byw yn ardal eu gweithle.[2] Mewn ardaloedd gwledig, lle mae’r gost o brynu tŷ wedi cynyddu’n gyflymach nag a welwyd mewn ardaloedd trefol,[3] ceir sawl dimensiwn i’r pryderon ynghylch tai anfforddiadwy, gan gynnwys effeithiau pryniant tai fel tai haf a thai gwyliau ar y gymuned, ac effeithiau diweithdra a gwaith tymhorol ar allu pobl i fforddio tai. Mewn ardaloedd lle mae iaith a diwylliant yr ardal yn fregus, ceir elfen arall i’r cwestiwn o dai fforddiadwy, gan fod analluedd pobl ifainc a theuluoedd i aros ym mro eu magwraeth yn cael effaith andwyol ar ddyfodol yr iaith a’r diwylliant hynny. Dyma yw’r pryder wrth gwrs, yng nghyd-destun y Fro Gymraeg.[4] Sut gellir meithrin iaith yr aelwyd, lle mae’r gost o brynu aelwyd ymhell y tu hwnt i’r hyn sydd yn fforddiadwy? Amcan yr erthygl hon felly yw i ystyried beth sydd wedi achosi prisiau tai i fod yn anfforddiadwy, mesur llwyddiant yr atebion cyfredol ac i ystyried sut i sicrhau prisiau tai sydd yn fforddiadwy ac amddiffyn iaith ar yr un pryd. en
dc.format.extent 23 en
dc.language.iso cym
dc.relation.ispartof Gwerddon en
dc.rights en
dc.title Siarad iaith yr aelwyd pan fo’r aelwyd yn anfforddiadwy en
dc.type /dk/atira/pure/researchoutput/researchoutputtypes/contributiontojournal/article en
dc.contributor.institution Department of Law and Criminology en
dc.contributor.institution Law and Criminology en
dc.description.status Peer reviewed en


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Cadair


Advanced Search

Browse

Statistics