Show simple item record

dc.contributor.advisor Elias, Anwen
dc.contributor.author Glyn, John
dc.date.accessioned 2008-01-07T14:53:55Z
dc.date.available 2008-01-07T14:53:55Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2160/403
dc.description.abstract Dosrennir y dilyniant dadleuon yn yr ymdriniaeth hon, yn dair pennod, gyda'r cynnwys fel a ganlyn- 1. Amlinelliad o'r dealltwriaethau traddodiadol o ystyr 'trefedigaethu'. Y modd y syrthia Cymru yn fyr o'r nodau cydnabyddedig; ond, ei bod yn bosibl ei hystyried yn cyfarfod y gofynion diffiniadol mewn cyfnod cynharach. Archwiliad o'r modd y gall rhai elfennau o'r profiad cynharach hwn, ynghyd ag ymestyniad elfennau eraill tu draw i 1536, fod yn gyfrifol am barhad y profiad coloneiddiol ehangach yn y cyd destun Cymreig. 2. Arolwg dethol o rhai ffenomenau yn y 'psyche' a gydnabyddir yn brofion coloneiddiad, ynghyd a thystiolaeth o'u hamlygiad mewn llenyddiaeth a sylwebaeth cyffredinol. 3. Crynhoad o'r dadleuon o blaid ein thesis. Gwyntylliad o'r gwrthddadleuon cyfredol yn erbyn cymhwyso'r ddamcaniaeth olgoloneiddiol yng nghyswllt Cymru. Ymatebiad ar ffurf tystiolaeth bellach o realiti rhwygiadol y profiad Cymreig; ond, asesiad hefyd o fuddioldeb ac ymarferoldeb ymdrechion i ganfod tir cyffredin ar lwybrau mwy cyfannol. Diweddir ein hysgrif gydag ymgais i ddistyllu eto hanfod ein ymholiad gwreiddiol, ynghyd a chynnig ein hatebiad terfynol iddo. en
dc.format.extent 363853 bytes
dc.format.extent 228352 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.format.mimetype application/msword
dc.language.iso cy en
dc.publisher University of Wales Aberystwyth en
dc.publisher Prifysgol Cymru Aberystwyth cy
dc.title I ba raddau y mae gwead 'psyche' hunaniaethol y Cymry yn brawf o'u 'coloneiddiad'? en
dc.type Text en
dc.publisher.department International Politics en
dc.publisher.department Gwleidyddiaeth Ryngwladol cy
dc.type.qualificationlevel taught masters en
dc.type.qualificationname MSc Econ en
dc.type.publicationtype masters dissertation en


Files in this item

Aside from theses and in the absence of a specific licence document on an item page, all works in Cadair are accessible under the CC BY-NC-ND Licence. AU theses and dissertations held on Cadair are made available for the purposes of private study and non-commercial research and brief extracts may be reproduced under fair dealing for the purpose of criticism or review. If you have any queries in relation to the re-use of material on Cadair, contact is@aber.ac.uk.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Cadair


Advanced Search

Browse

Statistics