Galanas a sarhaed yng Nghyfraith Hywel

H...............H

Show simple item record

dc.contributor.author Harris, Meinir Elin
dc.date.accessioned 2010-02-25T09:21:06Z
dc.date.available 2010-02-25T09:21:06Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation Harris, M. E. (2003) Galanas a sarhaed yng Nghyfraith Hywel, PhD thesis, Department of Welsh, Aberystwyth University en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2160/4085
dc.description.abstract Un ystyr galanas oedd 'lladdedigaeth'. Ar ol Haddedigaeth bodolai cyflwr o elyniaeth, sef galanas, rhwng cenhedloedd y Iladdwr a'r Iladdedig. I ddod A'r elyniaeth i ben roedd yn rhaid dial neu dalu iawndal. Cyfatebai'r t5l hwn a'r gwerth ar fywyd dyn, a elwid yn alanas hefyd. Telid. sarlwed ar y cyd A galanas. Niwed i anrhydedd rhywun a'r iawndal am y fath niwed oedd sarhaed. Mae'r traethawd hwn yn trafod dau gysyniad cysylltiedig ac amrywiaeth o bynciau sy'n ymwneud a hwy. Trafodir braint (statws) aelodau'r gymdeithas a adjewyrchwyd gan werth eu galanas a'u sarhaed. Yr oedd y genedl (y 'kin') yn chwarae rol hanfodol mewn cymdeithas a chan fod. ei haelodau yn talu am alanas gyda'r Iladdwr, ac yn ei derbyn gyda'r Haddedig, rhaid, ei thrafod. Yr oedd y dull o weithredu galanas yn bwysig. Erbyn y drydedd ganrif ar ddeg, roedd y gyfundrefn oedd a'i gwreiddiau mewn dial wedi datblygu'n system Hawn dyfeisiau er mwyn tynnu'r ddwy blaid at ei gilydd mewn cymod. Yr oedd oedi a phwyllo yn ganolog. Mae taliadau galanas yn faterion cymhleth yr ymdrinnir a hwy yn fanwl. Trafodir, yn ogystal, gwahanol fathau o ladd. Lladd mewn Ilid oedd y Iladdedigaeth arferol ond roedd achosion mwy difrifol hefyd, fel Iladdedigaethau cudd. Mae'r cyfreithiau yn trafod sawl gwahanol fath o ladd gan gynnwys achosi braw a marw o ganlyniad i esgeulustod coediwr. Yr oedd angen rhyw elfen o fwriad neu esgeulustod er mwyn i genedl y Iladdedig fedru hawlio galanas; ni thelid galanas am weithred hollol ddamweiniol. Fodd bynnag, yr oedd angen bwriad, ae nid esgeulustod yn unig, er mwyn medru hawlio sarhaed. Y mae cyfraith galanas a sarhaed yn datgelu Ilawer ynglgn a chymdeithas yr Oesoedd Canol yng Nghymru a'r delfrydau a rwymodd ddynion at ei gilydd. en
dc.language.iso cy en
dc.publisher Aberystwyth University en
dc.title Galanas a sarhaed yng Nghyfraith Hywel en
dc.type Text en
dc.type.publicationtype doctoral thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Cadair


Advanced Search

Browse

My Account