Show simple item record

dc.contributor.advisor Owen, Roger
dc.contributor.author Edwards, Glesni Mair
dc.date.accessioned 2010-07-22T15:58:17Z
dc.date.available 2010-07-22T15:58:17Z
dc.date.issued 2010-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2160/4869
dc.description.abstract Yn yr ymchwil perfformiadol hwn gyda help dau actor fe lwyfannais wers addysgol ar fy hanes i’n tyfu i fyny yn ddwyieithog a sut y cafodd hyn effaith arna i’n feddyliol a chorfforol. Yn y perfformiad rydw i’n trafod ychydig am hanes ieithyddol fy nheulu ar ochr fy mam a nhad cyn mynd ymlaen i ddewis rhai digwyddiadau allweddol ieithyddol fy mywyd wrth i mi dyfu i fyny. Er mwyn ceisio dangos ymgorfforiad ieithyddol o’r profiadau hyn roeddwn i’n gwisgo siwt wen ar ddiwedd pob cyfnod a chael yr actorion i beintio’r geiriau ‘Saesneg’ a ‘Cymraeg’ ar ddarnau o fy nghorff i symbylu sut effaith yr oedd y ddwy iaith yn ei gael ar wahanol adegau o fy mywyd. Fel ymchwil teimlaf fy mod i wedi gwneud perfformiad ar thema sydd yn rhan o brofiad dynol o fyw mewn cymdeithas ddwyieithog ac sydd yn berthnasol i hunaniaeth a diwylliant nifer fawr o bobl sydd yn byw yng Nghymru ac mewn gwledydd ar draws y byd. Yn yr adlewyrchiad feirniadol yma mi fyddaf yn ceisio rhoi fy meirniadaeth fy hun ar y broses o greu’r perfformiad yn ogystal â thrafod fy nylanwadau artistig a damcaniaethol er mwyn ceisio dangos bod fy mherfformiad i’n ddarn o ymchwil perfformiadol. Rydw i wedi rhannu’r traethawd i adrannau gwahanol sef: • y syniadau cychwynnol o ddefnyddio iaith fel prif thema ar gyfer fy mherfformiad. • y broses lle’r ydw i’n trafod hel gwybodaeth at ei gilydd i ddechrau creu’r sgript. • y tair rhan i fy mhroses ddramateiddio sef defnydd o arddull addysgol, defnydd o’r corff a llunio’r gofod. • y clo sydd yn cydblethu fy mhroses gwaith gan geisio gosod fy narn yn y maes perfformio. Gweler yr atodiad ar gyfer y DVD a chopi o’r sgript gwreiddiol sydd yn cynnwys y lluniau yr oeddwn i’n eu taflunio yn y perfformiad. en
dc.language.iso cy en
dc.publisher Aberystwyth University en
dc.title Olion Iaith en
dc.type Text en
dc.publisher.department Theatre, Film and Television Studies en
dc.type.qualificationlevel taught masters en
dc.type.qualificationname MA en
dc.type.publicationtype thesis or dissertation en


Files in this item

Aside from theses and in the absence of a specific licence document on an item page, all works in Cadair are accessible under the CC BY-NC-ND Licence. AU theses and dissertations held on Cadair are made available for the purposes of private study and non-commercial research and brief extracts may be reproduced under fair dealing for the purpose of criticism or review. If you have any queries in relation to the re-use of material on Cadair, contact is@aber.ac.uk.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Cadair


Advanced Search

Browse

Statistics