Show simple item record

dc.contributor.advisor Haycock, Marged
dc.contributor.author Jones, Alaw Mai
dc.date.accessioned 2008-02-14T16:45:46Z
dc.date.available 2008-02-14T16:45:46Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2160/499
dc.description Noder bod y delweddau a gynhwyswyd ar gyfer pwrpasau arholi yn unig wedi eu tynnu allan. Gellir gweld y traethawd gwreiddiol ar bapur yn Llyfrgell Hugh Owen, Prifysgol Aberystwyth (rhif dosbarth yr eitem AC1.W1.2694). cy
dc.description Note that the images included for the purposes of examination only have been removed. The original paper thesis can be seen in Hugh Owen Library, Aberystwyth University (classmark AC1.W1.2694). en
dc.description.abstract Yn y traethawd hwn byddaf yn dadansoddi'r cyfeiriadau at ddillad, tecstiliau ac ategolion sy'n ymddangos yn llenyddiaeth ganoloesol Cymru. Y ffynonellau craidd yw'r rhyddiaith a'r farddoniaeth sydd eisoes wedi eu golygu ac yn dyddio o'r cyfnod c. 700 hyd at c. 1600. Ceir pum pennod fel a ganlyn. Yn gyntaf, y defnyddiau a'r tecstiliau a gaiff eu trafod a sut yr ymdrinnir â hwy yn y llenyddiaeth yn y cyfnod dan sylw. Canolbwyntir ar y cyfnod cyn 1100 yn yr ail bennod a thrafod y dystiolaeth lenyddol, archeolegol a darluniadol yn y cyfnod hwnnw. Yn y drydedd bennod canolbwyntir ar ddillad y tywysogion a'r uchelwyr o'r ddeuddegfed ganrif hyd at yr unfed ganrif ar bymtheg gan rannu'r bennod yn gronolegol. Yna, gwisgoedd yr arglwyddesau a'r uchelwragedd a gaiff y sylw yn y bedwaredd bennod a sut yr ymdrinnir â'u gwisgoedd yn y gwahanol destunau golygedig. Yn y bumed bennod trafodir dillad eraill yn y gymdeithas, gan rannu'r bennod yn is-benodau ar ddillad y werin, dillad galar, dillad crefyddol a dillad plant. Wedi'r penodau hyn cyflwynir enghreifftiau o'r dystiolaeth weledol ac archeolegol mewn delweddau. Cynhwysir tri atodiad ar ddiwedd y traethawd. Mae'r cyntaf yn ychwanegiad i bennod tri ac yn drafodaeth fwy manwl am y wisg wrywaidd a oedd yn hynod boblogaidd yn ystod y bymthegfed ganrif, sef y ffaling. Yn yr ail atodiad ceir ychwanegiad i'r bennod ar wisgoedd arglwyddesau ac uchelwragedd gan drafod yn fanwl y diddordeb mewn penwisgoedd menywod. Y trydydd atodiad yw'r eirfa sy’n cynnwys termau am ddillad, tecstiliau ac ategolion ynghyd ag eglurhad a tharddiad cryno. cy
dc.format.extent 1031680 bytes
dc.format.extent 240825856 bytes
dc.format.mimetype application/msword
dc.format.mimetype application/msword
dc.language.iso cy en
dc.publisher University of Wales Aberystwyth en
dc.publisher Prifysgol Cymru, Aberystwyth cy
dc.subject gwisgoedd cy
dc.subject ategolion cy
dc.subject llenyddiaeth cy
dc.subject oesoedd cy
dc.subject canol cy
dc.title Gwisgoedd ac Ategolion yn Llenyddiaeth yr Oesoedd Canol c. 700 - c. 1600 cy
dc.type Text en
dc.publisher.department Welsh en
dc.publisher.department Cymraeg cy
dc.type.qualificationlevel doctoral en
dc.type.qualificationname PhD en
dc.type.publicationtype thesis or dissertation en


Files in this item

Aside from theses and in the absence of a specific licence document on an item page, all works in Cadair are accessible under the CC BY-NC-ND Licence. AU theses and dissertations held on Cadair are made available for the purposes of private study and non-commercial research and brief extracts may be reproduced under fair dealing for the purpose of criticism or review. If you have any queries in relation to the re-use of material on Cadair, contact is@aber.ac.uk.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Cadair


Advanced Search

Browse

Statistics