Show simple item record

dc.contributor.advisor Sims-Williams, Patrick
dc.contributor.advisor Hincks, Rhisiart
dc.contributor.author Nurmio, Silva
dc.date.accessioned 2010-08-06T09:44:41Z
dc.date.available 2010-08-06T09:44:41Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2160/5086
dc.description.abstract Ceir tair rhan yn y traethawd hwn. Casglwyd pob ffurf luosog a geir yn y ffynonellau canlynol, ac fe’u rhestrir mewn tabl o 2012 o ffurfiau lluosog yn Atodiad I: glosau Hen Gymraeg a geir yn llawysgrifau’r nawfed ganrif; Llyfr Llandaf; Llyfr Du Caerfyrddin; Llyfr Aneirin; a barddoniaeth Beirdd y Tywysogion. Seilir yr astudiaeth, felly, ar destunau mewn sampl o lawysgrifau a ddyddir cyn tua 1300. Yn Rhan 1 dadansoddir enwau ac ansoddeiriau a chanddynt fwy nag un ffurf luosog yn y sampl. Sefydlir y lluosog gwreiddiol drwy gymharu ffurfiau cytras yn yr ieithoedd Celtaidd eraill, ac awgrymir geirdarddiad o’r Gelteg neu o’r Indo-Ewropeg sy’n dangos bôn y gair. Weithiau ni cheir olion clir o’r lluosog gwreiddiol yn y testunau sydd gennym, fel yn achos enwau diryw bôn-o ac enwau bôn-ā y byddai eu lluosog yn unffurf â’r unigol yn hanesyddol. Yn yr ail ran o’r traethawd trafodir pob ffurfiad lluosog sy’n ymddangos yn Rhan 1, gan gynnwys terfyniadau lluosog, affeithiad-i, enwau torfol, pluralia tantum, ac enwau a all weithiau fod yn unigol ac weithiau’n lluosog. Rhestrir pob ffurf luosog berthnasol o Ran 1, a gwahaniaethir rhwng y rhai sy’n dilyn y ffurfiadau’n hanesyddol a’r rhai a gafwyd drwy gydweddiad. Yn y modd hwn, gwelir pa derfyniadau a ledai yn aml, a pha rhai a dueddai i gael eu disodli. Yr wyf yn cynnwys geiriau benthyg yn y drafodaeth hon, a dadleuaf eu bod yn datblygu yn yr un modd ag y gwnâi’r geiriau brodorol, hynny yw, gallent ddilyn tarddiad y gair Lladin, neu gallent fabwysiadu ffurfiau lluosog newydd drwy gydweddiad. en
dc.description.sponsorship AHRC en
dc.language.iso cy en
dc.publisher Aberystwyth University en
dc.title Astudiaeth o eiriau Cymraeg a chanddynt fwy nag un ffurf luosog mewn testunau Hen Gymraeg a Chymraeg Canol Cynnar en
dc.type Text en
dc.publisher.department Welsh en
dc.type.qualificationlevel research masters en
dc.type.qualificationname MPhil en
dc.type.publicationtype thesis or dissertation en


Files in this item

Aside from theses and in the absence of a specific licence document on an item page, all works in Cadair are accessible under the CC BY-NC-ND Licence. AU theses and dissertations held on Cadair are made available for the purposes of private study and non-commercial research and brief extracts may be reproduced under fair dealing for the purpose of criticism or review. If you have any queries in relation to the re-use of material on Cadair, contact is@aber.ac.uk.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Cadair


Advanced Search

Browse

Statistics