Traethodau MPhil, Cymraeg / MPhil theses, Welsh

H...............H

Traethodau MPhil, Cymraeg / MPhil theses, Welsh

 

Mae'r casgliad hwn yn cynnwys traethodau MPhil o Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth.

This collection contains MPhil theses from the Department of Welsh, Aberystwyth University.

Recent Submissions

 • Huws, Sioned Wyn (Aberystwyth UniversityWelsh, 2014)
  Crynodeb Bwriad yr astudiaeth achos hon yw rhoi mewnwelediad i rai o’r prif newidiadau llenyddol yng Nghymru yn dilyn yr Ail Ryfel Byd trwy lygaid y bardd a’r beirniad llenyddol Bobi Jones. Ceisir dangos y gellir yn ...
 • Williams, Lisa Angharad (Aberystwyth UniversityWelsh, 2014)
  Crynodeb Eir ati yn y traethawd hwn i ddadansoddi sut y bu i dair awdures lwyddiannus ddilyn y thema cenedlaetholdeb o fewn eu gweithiau. Rhoddir sylw i waith yr awduresau canlynol, Angharad Tomos, Menna Elfyn a Meg Elis ...
 • Williams, Bethan Mair (Aberystwyth UniversityWelsh, 2014)
  Crynodeb Yn y traethawd hwn, edrychir ar O! tyn y gorchudd, Angharad Price ac ar dderbyniad y nofel er pan enillodd y Fedal Ryddiaith yn 2002 gan ddadansoddi pam y caiff ei galw’n ‘glasur cyfoes’. Yn y bennod gyntaf, ...
 • Davies, Manon Wynn (Aberystwyth UniversityWelsh, 2013)
  Yn y traethawd hwn, edrychir ar gerddi rhyfel Cymraeg a ysgrifennwyd ac a gyhoeddwyd rhwng 1960 a 2012. Daw’r cerddi a drafodir o gyfrolau beirdd unigol, o’r cylchgrawn Barddas ac o gyfrolau’r gyfres Pigion Talwrn y Beirdd, ...
 • Vitt, Anthony Marvin (Aberystwyth UniversityWelsh, 2011)
  I present for the first time edited texts alongside English translations of the Middle Welsh Peredur vab Efrawc as it is preserved in NLW, MSS Peniarth 7 and 14 with accompanying introductory materials that treat the ...

Search Cadair


Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds