Show simple item record

dc.contributor.advisor Chapman, T. Robin
dc.contributor.author Watkins, Nia Angharad
dc.date.accessioned 2008-04-18T11:14:36Z
dc.date.available 2008-04-18T11:14:36Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2160/554
dc.description.abstract Eir ati yn y traethawd hwn i olrhain datblygiad y nofel ddomestig Gymraeg dros dair cenhedlaeth gan roi sylw i dair awdures gynrychioliadol: Moelona, Jane Edwards a Sonia Edwards. Mesurir datblygiad y ffurf trwy ddarlun cyfnewidiol yr aelwyd. Yn y bennod gyntaf, edrychir ar nofelau 1911 i 1939 o waith Moelona. Mewn cyfnod pan oedd byd y ferch o fewn muriau'r aelwyd, darlunnir yr aelwyd yn noddfa a chynhaliaeth i aelodau'r teulu gyda'r fam yn 'frenhines' arni. Seilir nofelau Moelona ar agosatrwydd teuluol a phwysleisir dylanwad y cartref ar hunaniaeth. Mae ganddi genadwri: y mae'r fam yn arwres yn ei byd ei hun. Yn yr ail bennod ymdrinnir â nofelau Jane Edwards o 1962 i 1987. Y mae gorwelion y ferch yn ehangach wrth iddi blannu gwreiddiau yn y byd proffesiynol. Nid yw'r aelwyd yn gynhaliaeth mwyach, ond yn llyffethair. Yn wyneb 'argyfwng gwacter ystyr', symuda ffocws y ferch oddi ar yr aelwyd tuag at y corff. Ymdrinnir yn ddwys â godineb ac ysfa rywiol. Y mae'r chwyldro rhywiol yn ei anterth, ac wrth sôn am themâu tabŵ megis atalgenhedlu ac erthyliad, gwelir Jane Edwards yn tynnu’r nofel Gymraeg i dir newydd. Eir ymlaen i'r nawdegau a throad y mileniwm yn y drydedd bennod, gan edrych ar nofelau Sonia Edwards o 1994 i 2003. Y mae'r 'domestig' bellach yn cofleidio'r 'poblogaidd': daw'r aelwyd yn gartref i ddigwyddiadau anghyffredin. Ymestynnir ar linyn 'corfforol' Jane Edwards gan ymdrin ag effeithiau godineb ar unigolion ac aelwydydd. Rhoddir sylw i atgofion am aelwyd ansefydlog plentyndod sy'n achosi ansicrwydd emosiynol y cymeriadau wedi iddynt dyfu'n oedolion. Clymir y tair cenhedlaeth gan yr un hanfodion: y ffocws ar y ferch, ei meddyliau a'i theimladau, gyda'r aelwyd yn gefnlen barhaus i'r cyfan. cy
dc.format.extent 116224 bytes
dc.format.extent 449024 bytes
dc.format.mimetype application/msword
dc.format.mimetype application/msword
dc.language.iso en en
dc.publisher Aberystwyth University en
dc.publisher Prifysgol Aberystwyth cy
dc.title Y Nofel Ddomestig Gymraeg dros dair cenhedlaeth, gyda sylw neilltuol i waith Moelona, Jane Edwards a Sonia Edwards cy
dc.type Text en
dc.publisher.department Welsh en
dc.type.qualificationlevel research masters en
dc.type.qualificationname MPhil en
dc.type.publicationtype thesis or dissertation en


Files in this item

Aside from theses and in the absence of a specific licence document on an item page, all works in Cadair are accessible under the CC BY-NC-ND Licence. AU theses and dissertations held on Cadair are made available for the purposes of private study and non-commercial research and brief extracts may be reproduced under fair dealing for the purpose of criticism or review. If you have any queries in relation to the re-use of material on Cadair, contact is@aber.ac.uk.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Cadair


Advanced Search

Browse

Statistics