Astudiaeth destunol o'r tri chyfieithiad Cymraeg cynharaf o Historia Regum Britanniae Sieffre o Fynwy : ynghyd ag "argraffiad" beirniadol o destun Peniarth 44

H...............H

Show simple item record

dc.contributor.author Roberts, Brynley F.
dc.date.accessioned 2010-11-12T10:41:38Z
dc.date.available 2010-11-12T10:41:38Z
dc.date.issued 1969
dc.identifier.citation Roberts, B. F. (1969) 'Astudiaeth destunol o'r tri chyfieithiad Cymraeg cynharaf o Historia Regum Britanniae Sieffre o Fynwy : ynghyd ag "argraffiad" beirniadol o destun Peniarth 44' PhD Thesis. Welsh Department/Adran y Gymraeg, Aberystwyth University/Prifysgol Aberystwyth. en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2160/5869
dc.description.abstract Cynigir yma astudiaeth destunol o'r tri chyfieithiad Cymraeg cynharaf o Historia Regum Britanniae Sieffre o Fynwy. Yn y ddwy adran gyntaf yn y Rhagymadrodd rhoddir peth o hanes yr astudiaeth Gymreig o'r Brut, a thrafodir dylanwad Sieffre ar newid agwedd a fu yn y ganrif hon. Rhoddir rhestr o'r llawysgrifau sy'n cynnwys copiau o'r Brut yn y drydedd adran a cheisir eu dosbarthu yn chwech fersiwn; eglurir natur gyfansawdd fersiwn Llyfr Coch Hergest a chyfeirir at ddarnau o'r testun na chytunant â'r chwe fersiwn cyflawn. Wedi gosod cefndir yr astudiaeth yn y dull hwn, troir at y tri fersiwn cynharaf, sef fersiwn Dingestow, fersiwn L1anstephan 1 a fersiwn Peniarth 44. Ymdrinnir â phob un o'r rhain ar wahân. Disgrifir pob copi o'r fersiynau hyn a rhoddir stemma i egluro perthynas y llawysgrifau. Dadansoddir cynnwys pob fersiwn hefyd a dangos yn weddol fanwl ei berthynas â'r Lladin. Mewn adran fer gelwir sylw at nodwoddion tebyg yn y tri chyfieithiad er eu bod wedi'u seilio ar gopïau gwahanol o'r Historia. Yn olaf, cynhwysir yma "argraffiad" beirniadol o fersiwn Peniarth 44, gyda nodiadau, geirfa a rhestr o enwau personol ac enwau lleoedd. Disgrifir orgraff y testun yn fanwl a cheisir dadansoddi'r iaith a'r gramadeg. Gan fod 1lawysgrif Peniarth 44 yn perthyn i flynyddoedd cynnar y XIII ganrif a chan mai tua 1137 y cyfansoddwyd yr Historia, y mae modd dyddio'r cyfieithiad yn niwedd y XIIg. neu ddechrau'r XIIIg. en
dc.language.iso cy en
dc.publisher Aberystwyth University en
dc.title Astudiaeth destunol o'r tri chyfieithiad Cymraeg cynharaf o Historia Regum Britanniae Sieffre o Fynwy : ynghyd ag "argraffiad" beirniadol o destun Peniarth 44 en
dc.type Text en
dc.type.publicationtype doctoral thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Cadair


Advanced Search

Browse

My Account