Show simple item record

dc.contributor.author Roberts, Brynley F.
dc.date.accessioned 2010-11-12T10:41:38Z
dc.date.available 2010-11-12T10:41:38Z
dc.date.issued 1969
dc.identifier.citation Roberts, B. F. (1969) 'Astudiaeth destunol o'r tri chyfieithiad Cymraeg cynharaf o Historia Regum Britanniae Sieffre o Fynwy : ynghyd ag "argraffiad" beirniadol o destun Peniarth 44' PhD Thesis. Welsh Department/Adran y Gymraeg, Aberystwyth University/Prifysgol Aberystwyth. en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2160/5869
dc.description.abstract Cynigir yma astudiaeth destunol o'r tri chyfieithiad Cymraeg cynharaf o Historia Regum Britanniae Sieffre o Fynwy. Yn y ddwy adran gyntaf yn y Rhagymadrodd rhoddir peth o hanes yr astudiaeth Gymreig o'r Brut, a thrafodir dylanwad Sieffre ar newid agwedd a fu yn y ganrif hon. Rhoddir rhestr o'r llawysgrifau sy'n cynnwys copiau o'r Brut yn y drydedd adran a cheisir eu dosbarthu yn chwech fersiwn; eglurir natur gyfansawdd fersiwn Llyfr Coch Hergest a chyfeirir at ddarnau o'r testun na chytunant â'r chwe fersiwn cyflawn. Wedi gosod cefndir yr astudiaeth yn y dull hwn, troir at y tri fersiwn cynharaf, sef fersiwn Dingestow, fersiwn L1anstephan 1 a fersiwn Peniarth 44. Ymdrinnir â phob un o'r rhain ar wahân. Disgrifir pob copi o'r fersiynau hyn a rhoddir stemma i egluro perthynas y llawysgrifau. Dadansoddir cynnwys pob fersiwn hefyd a dangos yn weddol fanwl ei berthynas â'r Lladin. Mewn adran fer gelwir sylw at nodwoddion tebyg yn y tri chyfieithiad er eu bod wedi'u seilio ar gopïau gwahanol o'r Historia. Yn olaf, cynhwysir yma "argraffiad" beirniadol o fersiwn Peniarth 44, gyda nodiadau, geirfa a rhestr o enwau personol ac enwau lleoedd. Disgrifir orgraff y testun yn fanwl a cheisir dadansoddi'r iaith a'r gramadeg. Gan fod 1lawysgrif Peniarth 44 yn perthyn i flynyddoedd cynnar y XIII ganrif a chan mai tua 1137 y cyfansoddwyd yr Historia, y mae modd dyddio'r cyfieithiad yn niwedd y XIIg. neu ddechrau'r XIIIg. en
dc.language.iso cy en
dc.publisher Aberystwyth University en
dc.title Astudiaeth destunol o'r tri chyfieithiad Cymraeg cynharaf o Historia Regum Britanniae Sieffre o Fynwy : ynghyd ag "argraffiad" beirniadol o destun Peniarth 44 en
dc.type Text en
dc.type.publicationtype doctoral thesis en


Files in this item

Aside from theses and in the absence of a specific licence document on an item page, all works in Cadair are accessible under the CC BY-NC-ND Licence. AU theses and dissertations held on Cadair are made available for the purposes of private study and non-commercial research and brief extracts may be reproduced under fair dealing for the purpose of criticism or review. If you have any queries in relation to the re-use of material on Cadair, contact is@aber.ac.uk.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Cadair


Advanced Search

Browse

Statistics