Browsing Cymraeg / Welsh by Title

Sort by: Order: Results:

 • Arthen 2 
  Prosiect AHRC ar Welsh Genealogies P.C. Bartrum; AHRC Project on P.C. Bartrum’s Welsh Genealogies (Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth/Welsh Department, Aberystwyth University, 2010)
 • Arthen 3 
  Prosiect AHRC ar Welsh Genealogies P.C. Bartrum; AHRC Project on P.C. Bartrum’s Welsh Genealogies (Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth/Welsh Department, Aberystwyth University, 2010)
 • Padel, Oliver; Hughes, Ian (2002)
 • Zhao, Xiezhen (Aberystwyth University, 2015)
  The aim of this work is to provide an extensive survey of the Arthurian personal names in the works of Beirdd y Tywysogion (the Poets of the Princes) and Beirdd yr Uchelwyr (the Poets of the Nobility) from c.1100 to ...
 • Prosiect AHRC ar Welsh Genealogies P.C. Bartrum; AHRC Project on P.C. Bartrum’s Welsh Genealogies (Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth/Welsh Department, Aberystwyth University, 2010)
 • Prosiect AHRC ar Welsh Genealogies P.C. Bartrum; AHRC Project on P.C. Bartrum’s Welsh Genealogies (Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth/Welsh Department, Aberystwyth University, 2010)
 • Prosiect AHRC ar Welsh Genealogies P.C. Bartrum; AHRC Project on P.C. Bartrum’s Welsh Genealogies (Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth/Welsh Department, Aberystwyth University, 2010)
 • Prosiect AHRC ar Welsh Genealogies P.C. Bartrum; AHRC Project on P.C. Bartrum’s Welsh Genealogies (Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth/Welsh Department, Aberystwyth University, 2010)
 • Sims-Williams, P. P. (2008-01-01)
 • Sims-Williams, P. P. (Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales, 2008-01-01)
 • Ashpool 
  Prosiect AHRC ar Welsh Genealogies P.C. Bartrum; AHRC Project on P.C. Bartrum’s Welsh Genealogies (Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth/Welsh Department, Aberystwyth University, 2010)
 • Roberts, Brynley F. (Aberystwyth University, 1969)
  Cynigir yma astudiaeth destunol o'r tri chyfieithiad Cymraeg cynharaf o Historia Regum Britanniae Sieffre o Fynwy. Yn y ddwy adran gyntaf yn y Rhagymadrodd rhoddir peth o hanes yr astudiaeth Gymreig o'r Brut, a thrafodir ...
 • Rees, Iwan Wyn (Aberystwyth UniversityWelsh, 2013)
  CRYNODEB Amcan yr astudiaeth hon yw archwilio i amrywiadau ffonolegol dwy ardal benodol yng nghanolbarth Cymru, sef cyffiniau Harlech a Bro Dysynni. Yn gyntaf, ceisir gosod y gwaith hwn yng nghyd-destun astudiaethau ...
 • Reynolds, Joshua Luke (Aberystwyth University, 2015)
  Y mae’r traethawd hwn yn cynnig golwg ar ddylanwad Jonathan Edwards ar fywyd crefyddol yng Nghymru. Diben pennaf y traethawd yw cyflwyno astudiaeth o’i ddylanwad ar ryddiaith William Williams o Bantycelyn ac y mae agweddau ...
 • Nurmio, Silva (Aberystwyth UniversityWelsh, 2010)
  Ceir tair rhan yn y traethawd hwn. Casglwyd pob ffurf luosog a geir yn y ffynonellau canlynol, ac fe’u rhestrir mewn tabl o 2012 o ffurfiau lluosog yn Atodiad I: glosau Hen Gymraeg a geir yn llawysgrifau’r nawfed ganrif; ...
 • Fychan, Gwerful Angharad (Aberystwyth University, 2001)
  Ceir yn y traethawd hwn astudiaeth o enwau lleoedd chwe phlwyf (Llanafan Fawr, Llanddewi Abergwesyn, Llanfihangel Abergwesyn, Llanfihangel Bryn Pabuan, Llanwrtyd, a Llanwrthwl) a dwy dref ddegwm (Llysdinam a Rhosferig) ...
 • Morgan, Adrian (Aberystwyth UniversityWelsh, 2012-03)
 • Huws, Bleddyn (1995)
 • Huws, Bleddyn (Coleg Cymraeg Cenedlaethol, 2016-07-06)
  Diweddariad golygedig o erthygl a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn Dwned yn 1995.
 • Aubrey 1 
  Prosiect AHRC ar Welsh Genealogies P.C. Bartrum; AHRC Project on P.C. Bartrum’s Welsh Genealogies (Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth/Welsh Department, Aberystwyth University, 2010)

Search Cadair


Advanced Search

Browse