Show simple item record

dc.contributor.advisor Hughes, Ian
dc.contributor.advisor Haycock, Marged
dc.contributor.author Morgans, Lowri
dc.date.accessioned 2011-03-30T06:55:35Z
dc.date.available 2011-03-30T06:55:35Z
dc.date.issued 2011-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2160/6246
dc.description.abstract Er bod cryn dipyn o waith ymchwil wedi ei wneud yn barod ar y chwedlau canoloesol Cymraeg gan nifer o ysgolheigion ar draws y byd, nid oes neb wedi ymchwilio i iaith y corff, ei phwysigrwydd a’i swyddogaeth yn y rhyddiaith ganoloesol Gymraeg. Sylwais yn ogystal fod y pwnc wedi cael ei olrhain yn barod yn y llenyddiaeth Ffrangeg, yn llenyddiaethau Groeg a Rhufain a hefyd yn yr iaith Saesneg, yn enwedig gwaith Chaucer. Y mae’r maes hwn yn ogystal wedi cael ei archwilio’n rhannol yn barod o safbwynt y celfyddydau megis celf a drama. Gwelais felly fod yna fwlch amlwg yma o ran astudiaethau ar iaith y corff mewn llenyddiaeth ganoloesol Gymraeg. Bwriadaf edrych yn fanwl iawn ar yr un ar ddeg o chwedlau canoloesol Cymraeg sef Y Pedair Cainc, Y Tair Rhamant, Cyfranc Lludd a Llefelys, Breudwyt Maxen Wledic, Breudwyt Ronabwy a Kulhwch ac Olwen gan chwilio am enghreifftiau gwahanol o iaith y corff yn y testunau yma. Rwyf wedi penderfynu rhannu’r traethawd yn chwe phennod. Yn y bennod gyntaf trafodaf y gwaith theoretig yn gyffredinol ar y corff. Yn yr ail edrychaf yn benodol ar bryd a gwedd cymeriadau gan ganolbwyntio ar wallt, rhannau o’r corff sy’n cael sylw penodol a hefyd disgrifiadau o gymeriadau. Yn y drydedd bennod trafodaf y côd ymddygiad gan edrych ar sut y mae pobl yn cyfarch ei gilydd ac ymddygiad sefyllfaoedd arbennig. Yn y bedwaredd bennod rhoddaf sylw i safleoedd cymeriadau gan edrych yn benodol ar bwy sydd â’r pŵer yn y sefyllfaoedd hyn. Yna yn y bumed bennod fe drafodaf arwyddocâd edrychiadau gwahanol a hefyd y ffordd y mae cymeriadau’n ymserchu yn ei gilydd. Yn y bennod olaf rhoddaf sylw i ystumiau geiriol sydd eto’n dweud llawer wrthym am bersonoliaeth cymeriadau. Mae’r maes hwn yn gyffrous iawn a gobeithiaf y bydd hyn yn agor drysau i eraill ddilyn yn ôl fy nhroed o safbwynt llenyddiaeth ganoloesol Gymraeg. en_UK
dc.language.iso cy en_UK
dc.publisher Aberystwyth University en_UK
dc.title Iaith y Corff yn y Chwedlau Canoloesol Cymraeg en_UK
dc.type Text en
dc.publisher.department Welsh en_UK
dc.type.qualificationlevel research masters en_UK
dc.type.qualificationname MPhil en_UK
dc.type.publicationtype thesis or dissertation en


Files in this item

Aside from theses and in the absence of a specific licence document on an item page, all works in Cadair are accessible under the CC BY-NC-ND Licence. AU theses and dissertations held on Cadair are made available for the purposes of private study and non-commercial research and brief extracts may be reproduced under fair dealing for the purpose of criticism or review. If you have any queries in relation to the re-use of material on Cadair, contact is@aber.ac.uk.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Cadair


Advanced Search

Browse

Statistics