Show simple item record

dc.contributor.advisor Wyn Jones, Richard
dc.contributor.advisor Royles, Elin
dc.contributor.author Glyn, John
dc.date.accessioned 2011-03-30T09:05:47Z
dc.date.available 2011-03-30T09:05:47Z
dc.date.issued 2011-03-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2160/6248
dc.description.abstract Asesiad yw'r traethawd hwn o effeithiolrwydd y Mentrau Iaith yng Nghymru. Mewn cyd-destun a’u gwelodd yn esblygu i fod yn brif actorion a gweithredwyr polisi tuag at yr iaith ar y gwastad lleol, hanfod ein dadl yw bod eu sefydlu wedi bod yn seiliedig ar ragdybiaethau ynghylch pwysigrwydd y 'cymunedol’ ar gyfer hybu adfywiad ieithyddol. Ar gyfer archwilio’r wedd hon olrheinir datblygiad y cysyniad o gymuned ynghyd â dau gysyniad cysylltiol, datblygu cymunedol ac ymbweru cymunedol. Llunnir model cymunedol cyfoes, a ganiatâ edrych ar newidiadau a ddigwydd pan symudir oddi wrth gymunedau mwy sefydlog tuag at rai mwy llac eu gwead. Ystyrir sut y daethpwyd i ddeall ystyr y cymunedol yn y cyd-destun Cymreig, sut y bu i gymunedau'r Gymraeg brofi newidiadau pellgyrhaeddol, ond hefyd sut y bu i'r dimensiwn hwn barhau’n ddylanwadol yn y ddisgwrs ynghylch sicrhau eu dyfodol, a ffurfiannol wrth lunio polisi. Trafodir perthnasedd cynllunio ieithyddol ac olrheinir tarddiad y Mentrau, ynghyd â sylwebaeth gynnar ar eu rhagoriaethau a'u gwendidau posib. Gan gyflwyno persbectif damcaniaethol newydd, fe gynigir model o'r Gymraeg mewn perthynas â'i chymunedau heddiw- un a'i gwêl yn symud oddi wrth y tiriogaethol ble mae’n fwyafrifol a'r rhwydweithio yn ddigymell, tuag at un leiafrifol ble y rhwydweithir yn ymwybodol a dewisol. Gosodir pedair astudiaeth achos (Mentrau Iaith Môn, Gwendraeth-Elli, Conwy a Chaerdydd) oddi fewn i fatrics er mwyn adlewyrchu'r ddeinameg gymunedol-ieithyddol a gynhwysir yn y model. Astudir dogfennaeth berthynol, a’i gyfuno â chyfweld ansoddol dwys, i holi sut y cymhwysa’r Mentrau’r gysyniadaeth gymunedol y dadleuwn sy’n greiddiol i’w gweledigaeth. Prif gasgliadau’r ymchwil yw bod y Mentrau yn ymdrechu yn egnïol a chydwybodol i hyrwyddo’r Gymraeg yn y cyd-destun cymunedol, ond os am gynyddu eu heffeithiolrwydd, fod y dimensiwn hwn yn un y dylid ei gyflenwi â strategaethau mwy cydlynol a chenedlaethol, gyredig gan fwy o ewyllys gwleidyddol. en_UK
dc.language.iso cy en_UK
dc.publisher Aberystwyth University en_UK
dc.title Asesiad o Effeithiolrwydd Strategaethau Ieithyddol Cymunedol Cyfredol yng Nghymru en_UK
dc.type Text en
dc.publisher.department International Politics en_UK
dc.type.qualificationlevel doctoral en_UK
dc.type.qualificationname PhD en_UK
dc.type.publicationtype thesis or dissertation en


Files in this item

Aside from theses and in the absence of a specific licence document on an item page, all works in Cadair are accessible under the CC BY-NC-ND Licence. AU theses and dissertations held on Cadair are made available for the purposes of private study and non-commercial research and brief extracts may be reproduced under fair dealing for the purpose of criticism or review. If you have any queries in relation to the re-use of material on Cadair, contact is@aber.ac.uk.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Cadair


Advanced Search

Browse

Statistics