Cymraeg Proffesiynol Rhan Un - Cwrs Gloywi Iaith at Ddibenion Gwaith a Busnes

H...............H

Show simple item record

dc.contributor.author Brake, Phylip
dc.date.accessioned 2011-05-05T13:39:36Z
dc.date.available 2011-05-05T13:39:36Z
dc.date.issued 2011-05-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2160/6710
dc.description.abstract Lluniwyd Cymraeg Proffesiynol – Rhan Un i helpu siaradwyr Cymraeg, a dysgwyr profiadol, i wella eu sgiliau ysgrifennu a chyfathrebu yn yr iaith fel y gallant drafod pynciau cymhleth mewn sefyllfaoedd busnes a phroffesiynol yn y Gymraeg. Yn y cwrs hwn, rhoir sylw arbennig i ramadeg y Gymraeg, sgiliau cyfieithu a chyfansoddi dogfennau a llythyrau yn ymwneud â byd busnes. Ar yr un pryd, nid anghofir sgiliau darllen a deall a thrafod. Gwneir hyn drwy gyfuniad o hyfforddiant manwl, trafod pwrpasol yn y dosbarth a hunan astudio tu allan i oriau’r dosbarth. Er mwyn bod yn gymwys i dderbyn credydau, rhaid gwneud yr aseiniadau sy’n gysylltiedig â’r cwrs a’u pasio. en_UK
dc.language.iso cy en_UK
dc.title Cymraeg Proffesiynol Rhan Un - Cwrs Gloywi Iaith at Ddibenion Gwaith a Busnes en_UK
dc.type Text en_UK
dc.type.publicationtype learning material en_UK


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Cadair


Advanced Search

Browse

My Account