Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Jones, Alîs Angharad
dc.date.accessioned 2011-06-09T11:24:11Z
dc.date.available 2011-06-09T11:24:11Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2160/7029
dc.description.abstract Gyda dyfodiad datganoli yn 1999, crëwyd haen etholedig ranbarthol newydd ym Mhrydain. Mae datganoli wedi creu cyfleoedd newydd i bleidiau Prydain, yn enwedig i’r pleidiau cenedlaetholgar lleiafrifol. O ganlyniad i ddatganoli, daeth Plaid Cymru a’r Scottish National Party (SNP) yn brif wrthbleidiau. Yn ogystal â hynny, yn 2007, llwyddodd y ddwy blaid i gael mynediad i lywodraeth ar lefel ranbarthol am y tro cyntaf. Prin iawn yw’r llenyddiaeth sydd wedi archwilio’n fanwl yr addasiadau mewnol a wnaeth Plaid Cymru a’r SNP yn dilyn datganoli. Amcan y traethawd yw cymharu profiadau Plaid Cymru a phrofiadau’r SNP ers dyfodiad datganoli, gan gloriannu’r gwahanol sialensiau y bu’n rhaid i’r ddwy blaid eu hwynebu wrth addasu i’r cyd-destun gwleidyddol a sefydliadol newydd. Y brif ddadl sydd wedi’i datblygu yn y prosiect yw bod Plaid Cymru a’r SNP wedi newid mewn modd nad oedd yn unigryw iddynt hwy. Ysgrifennwyd llawer am y modd y newidiodd pleidiau gwyrddion a phleidiau newydd er mwyn ymateb i dwf mewn cefnogaeth. Mae’r astudiaeth hon yn dadlau bod Plaid Cymru a’r SNP wedi newid mewn ffordd debyg i’r ffordd a amlinellir yn y llenyddiaeth honno. Mae darganfyddiadau a dadansoddiadau’r astudiaeth hon yn darparu ffordd o archwilio sut mae pleidiau cenedlaetholgar yn newid wrth iddynt addasu i gyd-destun sefydliadol, gwleidyddol ac etholiadol newydd. en_UK
dc.language.iso en en_UK
dc.publisher Aberystwyth University en_UK
dc.subject Plaid Cymru en_UK
dc.subject Scottish National Party en_UK
dc.title Pleidiau Cenedlaetholgar Lleiafrifol: Astudiaeth Gymharol o sut mae Plaid Cymru a’r SNP wedi addasu oherwydd Datganoli en_UK
dc.type Text en
dc.publisher.department International Politics en_UK
dc.type.qualificationlevel taught masters en_UK
dc.type.qualificationname MSc Econ en_UK
dc.type.publicationtype thesis or dissertation en


Files in this item

Aside from theses and in the absence of a specific licence document on an item page, all works in Cadair are accessible under the CC BY-NC-ND Licence. AU theses and dissertations held on Cadair are made available for the purposes of private study and non-commercial research and brief extracts may be reproduced under fair dealing for the purpose of criticism or review. If you have any queries in relation to the re-use of material on Cadair, contact is@aber.ac.uk.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Cadair


Advanced Search

Browse

Statistics