Show simple item record

dc.contributor.advisor Chapman, T. Robin
dc.contributor.advisor Haycock, Marged
dc.contributor.author Marks, Rhiannon
dc.date.accessioned 2011-07-20T13:11:14Z
dc.date.available 2011-07-20T13:11:14Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2160/7182
dc.description.abstract Eir ati yn y traethawd hwn i gynnig dehongliad o waith Menna Elfyn (1951-) gan ddefnyddio dull beirniadaeth epistolaidd. Cyfres o lythyrau ffuglenol at y bardd ac at ohebwraig ddychmygol ifanc o‘r enw Martha a geir yma, sy‘n darlunio sut y mae‘r broses o ddarllen y farddoniaeth yn datblygu dros gyfnod o amser. Bwriad ategol yw herio arferion traethawd academaidd trwy gyfuno llais beirniadol a llais creadigol er mwyn creu beirniadaeth aml-leisiog sy‘n adlewyrchu natur gymhleth ac amlweddog y broses ddarllen. Cychwynnir gyda llythyrau sy‘n cynnig hyfforddiant i Martha mewn theorïau beirniadol, trwy ddadansoddi cerdd benodol o sawl safbwynt. Yn ogystal â thrafodaeth ar gerddi unigol y bardd mewn llythyrau, ceir darnau academaidd mwy confensiynol yn dadansoddi ei gwaith yn thematig, lle y canolbwyntir yn benodol ar ‗lais y fam‘ a ‗phrotest‘. Ceir trafodaeth hefyd ar oblygiadau perfformio a chyfieithu testunau ynghyd â‘r modd y caiff llên ei marchnata yn y Gymru gyfoes. en_UK
dc.description.sponsorship APRS en_UK
dc.language.iso cy en_UK
dc.publisher Aberystwyth University en_UK
dc.subject Menna Elfyn en_UK
dc.title "Pe gallwn, mi luniwn lythyr": ymdriniaeth feirniadol â gwaith Menna Elfyn trwy ohebiaeth ffuglenol.‘ en_UK
dc.type Text en
dc.publisher.department Welsh en_UK
dc.type.qualificationlevel doctoral en_UK
dc.type.qualificationname PhD en_UK
dc.type.publicationtype thesis or dissertation en


Files in this item

Aside from theses and in the absence of a specific licence document on an item page, all works in Cadair are accessible under the CC BY-NC-ND Licence. AU theses and dissertations held on Cadair are made available for the purposes of private study and non-commercial research and brief extracts may be reproduced under fair dealing for the purpose of criticism or review. If you have any queries in relation to the re-use of material on Cadair, contact is@aber.ac.uk.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Cadair


Advanced Search

Browse

Statistics