Rhwydwaith Cadwrfeydd Cymru/ Welsh Repository Network

 

Prosiect led led Cymru sy’n cael ei chyllido gan Gydbwyllgor Systemau Gwybodaeth (JISC) yw Rhwydwaith Cadwrfeydd Cymru (RhCC) er mwyn datblygu cadwrfeydd ym mhob un o’r 12 Sefydliad Addysg Uwch yng Nghymru. Gwnaeth Prosiect Cychwyn RhCC ddarparu pob Sefydliad Addysg Uwch gyda’r adnoddau i greu’r seilwaith technegol angenrheidiol i gynnal cadwrfa sefydliadol. Mae Prosiect Ymestyn Rhwydwaith Cadwrfeydd Cymru yn awr yn ceisio adeiladu ar y seilwaith hwn, gan ddarparu cefnogaeth ymarferol ac arweiniad i sefydlu a chynyddu’r defnydd o’r 12 cadwrfa.

The Welsh Repository Network (WRN) is a nation-wide JISC funded project looking to support repository development within all 12 Welsh Higher Education Institutions (HEIs). The WRN Start- Up Project provided each HEI with the resources to create the technical infrastructure necessary to support an institutional repository. The WRN Enhancement Project (WRN-EP) is now looking to build upon this infrastructure, providing practical support and guidance to embed and increase the use of all 12 repositories.

Darllenwch mwy am weithgareddau’r prosiect ar/ Read more about the project's activities at http://welshrepositorynetwork.blogspot.com/.

Gellir gweld pob un o’r 12 cadwrfa sy’n rhan o’r RhCC ar/ View all 12 repositories within the WRN at http://whelf.ac.uk/wrn/index.shtml.

Collections in this community

Recent Submissions

View more