Rhyddiaith y 15g / 15th-century Middle Welsh Prose Manuscripts

 

Bwriad y prosiect yw digido rhyddiaith Gymraeg o’r llawysgrifau rhwng cyfnod y prosiect Rhyddiaith Gymraeg 1300–1425 a chyfnod y prosiect Corpws Hanesyddol yr Iaith Gymraeg 1500-1850

The project aims to digitise Middle Welsh prose manuscripts in the period between the project Welsh Prose 1300–1425 and the period of the project A Historical Corpus of the Welsh Language 1500-1850

Casgliadau yn y gymuned hon

Cyflwyniadau Diweddar

  • Roberts, Richard Glyn; Rowles, Sarah; Sims-Williams, Patrick (Aberystwyth University, 2015-01)
    Testunau o bum llawysgrif o’r 15fed ganrif / The texts of five 15th-century manuscripts.

View more