Show simple item record

dc.contributor.advisor Morgan, Mihangel
dc.contributor.author Jones, Mari Elin
dc.date.accessioned 2015-03-31T10:11:48Z
dc.date.available 2015-03-31T10:11:48Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2160/27775
dc.description.abstract Crynodeb Eir ati yn y traethawd hwn i olrhain hanes y nofel Gymraeg sy’n trafod plentyndod o safbwynt y plentyn dros y ganrif ddiwethaf, gan ganolbwyntio ar ddylanwad Un Nos Ola Leuad ar y genre llenyddol hwn. Wrth imi ddewis maes ymchwil y traethawd hwn, cefais fy nenu at y portread o’r plentyn a phlentyndod yn llenyddiaeth Gymraeg yr ugeinfed ganrif, a hynny o ganlyniad i ddiddordeb mewn llenyddiaeth am blant ac ar eu cyfer. Rwy’n ysgrifennu ar gyfer plant fel diddordeb, ac felly roedd y cyfle i astudio’r plentyn, y darluniau o blentyndod sy’n bodoli eisoes o fewn llenyddiaeth Gymraeg, a’r defnydd o’r dechneg o ysgrifennu o safbwynt plentyn, neu yn llais y plentyn yn atyniadol iawn. Yn ogystal â hyn sylwais nad yw’r pwnc wedi cael rhyw lawer o sylw, er bod twf amlwg wedi bod yn y math yma o lenyddiaeth yn y Gymraeg, a'r tu allan i Gymru dros y blynyddoedd diwethaf. Yn wir, mae cyfrol y Fedal Ryddiaith eleni, 2014, yn agor gyda’r traethu’n dod o enau plentyn. Wrth fynd ati i ddarllen adolygiadau ac erthyglau am nofelau am blentyndod neu o safbwynt y plentyn, daeth yn amlwg i mi fod ambell i feirniad llenyddol yn gweld y twf hwn mewn nofelau o’r math fel rhywbeth Cymreig, er enghraifft Dafydd Glyn Jones1. Ond yr ymadrodd a gydiodd yn fy nychymyg, ac a ddaeth i fod yn addas fel teitl i’m traethawd, oedd 1 Dafydd Glyn Jones, ‘Rhai Storïau am Blentyndod’, Ysgrifau Beirniadol IX (Gwasg Gee, 1976) 4 geiriau Annes Glyn wrth iddi drafod y gyfrol o straeon Miri a Mwyar ac Ambell Chwip Din gan Miriam Llywelyn (1994): Byddai rhai yn eu collfarnu am eu bod yn edrych yn ôl yn lle ymlaen, yn dioddef o’r ‘clefyd Cymreig’ o edrych dros ein hysgwydd i’r gorffennol.2 en_GB
dc.description.sponsorship Pantyfedwen en_GB
dc.language.iso cy en_GB
dc.publisher Aberystwyth University en_GB
dc.title “Y Clefyd Cymreig”? Arolwg o nofelau Cymraeg wedi’u hysgrifennu o safbwynt y plentyn ers 1900 a dylanwad Un Nos Ola Leuad arnynt. en_GB
dc.type Text en
dc.publisher.department Welsh en_GB
dc.type.qualificationlevel research masters en_GB
dc.type.qualificationname MPhil en_GB
dc.type.publicationtype thesis or dissertation en


Files in this item

Aside from theses and in the absence of a specific licence document on an item page, all works in Cadair are accessible under the CC BY-NC-ND Licence. AU theses and dissertations held on Cadair are made available for the purposes of private study and non-commercial research and brief extracts may be reproduced under fair dealing for the purpose of criticism or review. If you have any queries in relation to the re-use of material on Cadair, contact is@aber.ac.uk.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Cadair


Advanced Search

Browse

Statistics