Show simple item record

dc.contributor.author Jones, Matthew Nathan
dc.date.accessioned 2015-04-30T11:03:04Z
dc.date.available 2015-04-30T11:03:04Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2160/28652
dc.description.abstract Mae’r thesis hwn yn dogfennu hanes un o’r cwmnïau theatr fwyaf adnabyddus ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru, sef Cwmni Theatr Arad Goch, a hynny ar adeg newidiol yn ei gynulleidfa, sydd yn troi at dechnoleg ddigidol fel y cyfrwng trechol ar gyfer cyfathrebu ar nifer o agweddau. Mae’r thesis yn trafod ymateb y diwylliant ifanc yng Nghymru a diwylliant y theatr i’r digidol yn yr oes sydd ohoni, a hynny wrth grynhoi cenhadaeth barhaol Arad Goch sef i ddatgelu drych brofiad ac agor drws y dychymyg ar gyfer ei gynulleidfa. Y prif gwestiwn sydd wrth wraidd y gwaith hwn yw sut y gellir gweithredu cenhadaeth Arad Goch mewn modd sy’n ymateb yn fentrus i’w gynulleidfa ddigidol, ddeallus, gyfoes. Ymchwilir i ddulliau o greu darn o theatr ar gyfer cynulleidfa benodol y cwmni, a hynny gan ystyried gweithgaredd diweddar y cwmni a diffiniadau o du fas i’r cwmni o gynyrchiadau theatr ddigidol, a hynny yng Nghymru a thu hwnt. Wrth ystyried arsylwadau’r ymchwiliad hwnnw, ac ymchwil mewn i hunaniaeth cynulleidfa Arad Goch, cyflwynir cynhyrchiad theatr newydd o’r enw Outsiders. Cyflwynir trafodaeth gan arwain at y cynhyrchiad hwn, a gan hynny cynnig fframwaith perfformiadol ar gyfer y cwmni, hynny yw, esiamplau o sut gellid llwyfannu cynhyrchiad theatr ddigidol o’r fath i gynulleidfa benodol y cwmni. Mae’r gwaith yn cynnig ystyriaeth o’r cymhlethdodau sydd wrth wraidd y broses o gyflwyno gwaith i gynulleidfa benodol y cwmni, ac i rai tebyg o ran diwylliant, iaith neu oedran y gynulleidfa. en_GB
dc.description.sponsorship KESS en_GB
dc.language.iso cy en_GB
dc.publisher Aberystwyth University en_GB
dc.title Theatr y Cymry ifanc ar drothwy oes y diwylliant digidol en_GB
dc.type Thesis en_GB
dc.type.qualificationlevel doctoral en
dc.type.qualificationname PhD en
dc.type.publicationtype thesis or dissertation en
dc.rights.embargodate 2099-12-31
dc.rights.embargoreason Copyright issues


Files in this item

Aside from theses and in the absence of a specific licence document on an item page, all works in Cadair are accessible under the CC BY-NC-ND Licence. AU theses and dissertations held on Cadair are made available for the purposes of private study and non-commercial research and brief extracts may be reproduced under fair dealing for the purpose of criticism or review. If you have any queries in relation to the re-use of material on Cadair, contact is@aber.ac.uk.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Cadair


Advanced Search

Browse

Statistics