Guidelines and Publication Form/Canllawiau a Ffurflen Cyhoeddi

 

Mae Traethodau Ymchwil PhD yn adnodd ymchwil cyfoethog na fanteisiwyd arno hyd yma. Erbyn hyn mae cadwrfeydd Prifysgolion a chadwrfeydd cenedlaethol ledled y byd yn casglu traethodau ymchwil ac yn rhoi eu manylion, a’r testun llawn yn aml, ar-lein fel bod modd i unrhyw un, yn unrhyw le, eu defnyddio.

Yn 2009, penderfynodd Prifysgol Aberystwyth ei gwneud yn ofyniad i adneuo traethodau estynedig a thraethodau ymchwil ôl-raddedig, gydag embargos posibl ar gyfer ymchwil sensitif neu fasnachol. O 2013 ymlaen, mae hyn yn arbennig o berthnasol i draethodau ymchwil sy’n cael eu cywain gan EThOS, er bod Cadair yn dal i dderbyn traethodau ymchwil Meistr gan uwchraddedigion a gychwynnodd eu rhaglenni cyn 2013.

Dylai uwchraddedigion gyflwyno copi electronig o’u traethawd ymchwil i’w hadran gyda’r fersiwn argraffedig, ynghyd â’r ffurflen datganiad:

PhD theses form a rich and previously untapped research resource. University and national repositories all over the world now collect research theses and make their details, and often their full text, available online to everyone, everywhere.

Aberystwyth University made deposit of postgraduate dissertations and theses mandatory in 2009 with possible embargos for sensitive or commercial research. From 2013 this mandate is specifically relevant to research theses which are harvested by EThOS, although Cadair continues to accept Masters theses from postgraduates who started their programme before 2013.

Postgraduates should submit an electronic copy of their thesis to their department with the print version, along with the declaration form:

This form is for all research postgraduates submitting the final version of their thesis:

Please contact Cadair for further information via 622400 or is@aber.ac.uk

Recent Submissions

 • Staniforth, Amy; (2013-12-18)
 • Staniforth, Amy; Davies, Jonathan (Aberystwyth University, 2013)
  Dyma’r ddogfen y mae’n rhaid i uwchraddedigion ymchwil ei llenwi wrth gyflwyno copi electronig o’u traethawd ymchwil ynghyd â’r copi papur terfynol i’w hadran, a bydd yr adran wedyn yn trosglwyddo’r copi electronig a’r ...
 • Staniforth, Amy; Davies, Jonathan (Aberystwyth University, 2013)
  This is the document that research postgraduates are required to fill in when submitting the electronic copy of their theses along with the final hard copy to their department who will then transfer the electronic and print ...
 • Cashman, Nicky; Davies, Jonathan (Aberystwyth University, 2010)
  A Word document containing information for taught postgraduates who started their degree at Aberystwyth University BEFORE the Autumn 2013 term. This is the document that the postgraduate student is required to fill in ...
 • Cashman, Nicky; Davies, Jonathan (Aberystwyth University, 2010)
  Mae’n rhaid i fyfyrwyr uwchraddedig trwy gwrs a ddechreuodd eu gradd ym Mhrifysgol Aberystwyth CYN tymor yr Hydref 2013 lenwi’r ffurflen hon wrth gyflwyno copi electronig y traethawd ynghyd â’r copi caled terfynol.
 • Cashman, Nicky; Payne, Hannah (Aberystwyth University, 2009)
  Canllawiau yw’r rhain ar gyfer myfyrwyr uwchraddedig trwy gwrs a ddechreuodd astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth CYN tymor yr Hydref 2013. Mae’r canllawiau’n egluro’r drefn ar gyfer cyflwyno traethawd a’r drefn pan fydd y ...
 • Cashman, Nicky; Payne, Hannah (Aberystwyth University, 2009)
  These guidelines are designed as a supplementary tool for taught postgraduates who began studying at Masters and Msc level in Aberystwyth University BEFORE the Autumn 2013 term. The guidelines take the student through the ...

View more