Prosiect Bartrum/Bartrum Project

 

This is a link to how to Search the Bartrum Collection


The Bartrum Project is based on the work of Dr P. C. Bartrum who died in 2008 at the age of 100. A native of Hampstead, London, he had no links with Wales whatsoever, and worked as meteorologist until his retirement in 1955. Nevertheless, in the words of Dr Michael Siddons, he became 'the foremost scholar of medieval Welsh genealogy' (obituary in Studia Celtica 43 (2009) 221-2).

Since 1929 he collected information about Welsh ancestry from early works such as Brut y Tywysogion, manuscripts such as Harley 3859 (which is kept at the British Library) which dates from around 1100, and other manuscripts largely from the 15th century onwards, which were compiled by heraldic bards, poets who were experts in the ancestral history of noble families.

In 1974 Dr Bartrum published an 8 volume series under the title Welsh Genealogies AD 300-1400 (WG1) (University of Wales Press), and in 1983 he published a further 18 volumes, Welsh Genealogies AD 1400-1500 (WG2) (National Library of Wales).

Since their publication Dr Bartrum revised the work adding significant amendments and corrections. He then handed his own emended typescript over to the Welsh Department where a team of researchers started on the work of electronically scanning all the work so that it can be published on-line and as a DVD.

The project involves transferring the thousands of names which have been logged in Dr Bartrum’s work to a customised computerised database. By the time the work is completed it will be possible to find the relevant ancestral line simply by entering an individual’s name into a search facility. This means that every entry on every individual page will be identified electronically.

The project ‘An electronic Version of Welsh Genealogies AD 300-1500’ by Peter Clement Bartrum is directed by Dr Bleddyn O Huws, Professor Gruffydd Aled Williams and Professor Patrick Sims-Williams. The project team consists of Dr Gwen Angharad Gruffudd (Post-doctoral Fellow) Dr Iwan Tudor Price (Clerical Assistant) and Claire Q (Computing Consultant).

The first elements to be placed on the web will be Dr Bartrum's drawn pedigrees and typed indexes, and the project's searchable geographical index. The final stage will be the searchable database.


Sail y prosiect hwn yw llafur cariad Dr P C Bartrum, gŵr heb unrhyw gysylltiad â Chymru a aned yn Hampstead, Llundain, ac a fu farw yn 2008 yn gan mlwydd oed. Meteorolegydd ydoedd wrth ei alwedigaeth hyd ei ymddeoliad yn 1955, ond serch hynny, ef oedd, yng ngeiriau Dr Michael Siddons, 'pennaf ysgolhaig achyddiaeth Gymreig ganoloesol' (ysgrif goffa yn Studia Celtica 43 (2009) 221-2). Er 1929 bu’n casglu gwybodaeth am achau’r Cymry o weithiau cynnar megis Brut y Tywysogion ac o lawysgrifau fel Harley 3859 (a gedwir yn y Llyfrgell Brydeinig) sy’n dyddio o tua 1100 a llawysgrifau eraill yn dyddio gan mwyaf o’r 15fed ganrif ymlaen, rhai a luniwyd gan yr arwyddfeirdd, sef y beirdd a oedd yn arbenigwyr ar hanes achyddol yr uchelwyr.

Yn 1974 cyhoeddodd Dr Bartrum gyfres o 8 gyfrol o dan y teitl Welsh Genealogies AD 330-1400 (WG1) (Gwasg Prifysgol Cymru), ac yn 1983 cyhoeddodd 18 cyfrol fel dilyniant i’r gyfres gyntaf, Welsh Genealogies AD 1400-1500 (WG2) (Llyfrgell Genedlaethol Cymru).

Ers eu cyhoeddi bu Dr Bartrum yn ychwanegu atynt yn helaeth ac yn eu cywiro. Trosglwyddodd ei set bersonol ef ei hun o’r cyfrolau i ofal yr Adran Gymraeg lle bu tîm o ymchwilwyr yn sganio’r deunydd yn electronaidd er mwyn ei gyhoeddi ar y we ac ar DVD.

Mae'r prosiect yn golygu trosglwyddo’r miloedd ar filoedd o enwau a gofnodir yng ngweithiau Dr Bartrum i fas-data cyfrifiadurol a gafodd ei lunio’n arbennig i’r perwyl. Erbyn i’r gwaith gael ei gwblhau bydd modd dod o hyd i lun o’r ach berthnasol drwy roi enw’r unigolyn mewn porwr, ac mae hyn yn golygu gallu adnabod enw pob unigolyn ar bob tudalen unigol.

Cyfarwyddwyr y prosiect ‘Fersiwn Electronaidd o Welsh Genealogies AD 300-1500 gan Peter Clement Bartrum’ yw Dr Bleddyn O. Huws, yr Athro Gruffydd Aled Williams a’r Athro Patrick Sims-Williams, a’r gweithwyr ar y prosiect yw Dr Gwen Angharad Gruffudd (Cymrawd Ôl-ddoethurol), Dr Iwan Tudor Price (Cynorthwy-ydd Clerigol) a Claire Q (Ymgynghorydd Cyfrifiadurol).

Yr elfennau cyntaf i'w cynnwys ar y we fydd yr achau a luniwyd gan Dr Bartrum, ynghyd â'r mynegeion teipiedig a'r mynegai daearyddol chwiliadwy. Y cam olaf fydd cwblhau'r bas-data chwiliadwy.

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Prosiect AHRC ar Welsh Genealogies P.C. Bartrum; AHRC Project on P.C. Bartrum’s Welsh Genealogies (Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth/Welsh Department, Aberystwyth University, 2010)
 • Prosiect AHRC ar Welsh Genealogies P.C. Bartrum; AHRC Project on P.C. Bartrum’s Welsh Genealogies (Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth/Welsh Department, Aberystwyth University, 2010)
 • Prosiect AHRC ar Welsh Genealogies P.C. Bartrum; AHRC Project on P.C. Bartrum’s Welsh Genealogies (Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth/Welsh Department, Aberystwyth University, 2010)
 • Prosiect AHRC ar Welsh Genealogies P.C. Bartrum; AHRC Project on P.C. Bartrum’s Welsh Genealogies (Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth/Welsh Department, Aberystwyth University, 2010)
 • Prosiect AHRC ar Welsh Genealogies P.C. Bartrum; AHRC Project on P.C. Bartrum’s Welsh Genealogies (Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth/Welsh Department, Aberystwyth University, 2010)
 • Prosiect AHRC ar Welsh Genealogies P.C. Bartrum; AHRC Project on P.C. Bartrum’s Welsh Genealogies (Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth/Welsh Department, Aberystwyth University, 2010)
 • Prosiect AHRC ar Welsh Genealogies P.C. Bartrum; AHRC Project on P.C. Bartrum’s Welsh Genealogies (Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth/Welsh Department, Aberystwyth University, 2010)
 • Prosiect AHRC ar Welsh Genealogies P.C. Bartrum; AHRC Project on P.C. Bartrum’s Welsh Genealogies (Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth/Welsh Department, Aberystwyth University, 2010)
 • Prosiect AHRC ar Welsh Genealogies P.C. Bartrum; AHRC Project on P.C. Bartrum’s Welsh Genealogies (Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth/Welsh Department, Aberystwyth University, 2010)
 • Prosiect AHRC ar Welsh Genealogies P.C. Bartrum; AHRC Project on P.C. Bartrum’s Welsh Genealogies (Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth/Welsh Department, Aberystwyth University, 2010)
 • Prosiect AHRC ar Welsh Genealogies P.C. Bartrum; AHRC Project on P.C. Bartrum’s Welsh Genealogies (Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth/Welsh Department, Aberystwyth University, 2010)
 • Prosiect AHRC ar Welsh Genealogies P.C. Bartrum; AHRC Project on P.C. Bartrum’s Welsh Genealogies (Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth/Welsh Department, Aberystwyth University, 2010)
 • Prosiect AHRC ar Welsh Genealogies P.C. Bartrum; AHRC Project on P.C. Bartrum’s Welsh Genealogies (Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth/Welsh Department, Aberystwyth University, 2010)
 • Prosiect AHRC ar Welsh Genealogies P.C. Bartrum; AHRC Project on P.C. Bartrum’s Welsh Genealogies (Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth/Welsh Department, Aberystwyth University, 2010)
 • Prosiect AHRC ar Welsh Genealogies P.C. Bartrum; AHRC Project on P.C. Bartrum’s Welsh Genealogies (Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth/Welsh Department, Aberystwyth University, 2010)
 • Prosiect AHRC ar Welsh Genealogies P.C. Bartrum; AHRC Project on P.C. Bartrum’s Welsh Genealogies (Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth/Welsh Department, Aberystwyth University, 2010)
 • Prosiect AHRC ar Welsh Genealogies P.C. Bartrum; AHRC Project on P.C. Bartrum’s Welsh Genealogies (Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth/Welsh Department, Aberystwyth University, 2010)
 • Prosiect AHRC ar Welsh Genealogies P.C. Bartrum; AHRC Project on P.C. Bartrum’s Welsh Genealogies (Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth/Welsh Department, Aberystwyth University, 2010)
 • Prosiect AHRC ar Welsh Genealogies P.C. Bartrum; AHRC Project on P.C. Bartrum’s Welsh Genealogies (Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth/Welsh Department, Aberystwyth University, 2010)
 • Prosiect AHRC ar Welsh Genealogies P.C. Bartrum; AHRC Project on P.C. Bartrum’s Welsh Genealogies (Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth/Welsh Department, Aberystwyth University, 2010)

View more