Show simple item record

dc.contributor.advisor Williams, Gruffydd Aled
dc.contributor.author Morgan, Adrian
dc.date.accessioned 2008-02-26T14:44:12Z
dc.date.available 2008-02-26T14:44:12Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2160/512
dc.description.abstract Yn y traethawd hwn ymdrinnir â dau o brif weithiau Robert Holland (c. 1556/7-1622), sef ei Ymddiddan Tudur a Gronw a gyhoeddwyd yn Rhydychen yn 1600 a'i gyfieithiad Cymraeg o Basilikon Doron y brenin Iago a gyhoeddwyd yn 1604. Yn y bennod gyntaf trafodir y manylion bywgraffyddol sy'n hysbys am Robert Holland ac ymdrinnir â'i gyfnod fel myfyriwr ym Mhrifysgol Caer-grawnt gan nodi nifer o unigolion a allai fod wedi dylanwadu ar yr efrydydd ifanc. Yna, trafodir ei safbwynt diwinyddol a cheisir olrhain ei yrfa fel offeiriad yn Eglwys Loegr. Ceisir crynhoi ei gysylltiadau diddorol yn sir Benfro a thu hwnt a chroniclir ei yrfa lenyddol hefyd. Yn yr ail bennod rhoddir sylw i'w draethawd yn erbyn dewiniaeth—sef Ymddiddan Tudur a Gronw—sydd ar ffurf ymddiddan rhwng dau gymeriad. Ymdrinnir â'r testun ei hun a cheisir crynhoi manylion ei argraffu. Ar sail tystiolaeth a ganfuwyd yn y Y Ffydd Ddiffuant gan Charles Edwards, dadleuir i'r testun gael ei gyhoeddi yn ystod y flwyddyn 1600. Creffir ar ddiddordeb mynych y cyfnod hwn mewn dewindabaeth a cheisir crynhoi ymateb y Cymry i'r mania hwn. Yna, ymdrinnir â chynnwys y testun. Mae’r atodiad sydd ynghlwm wrth y traethawd hwn yn gymhariaeth o'r fersiwn llawysgrif (sydd i’w gael yn Llsgr. Cwrtmawr 114B) a'r fersiwn printiedig a olygwyd gan Stephen Hughes yn 1681. Yn y drydedd bennod ymdrinnir â chefndir y testun gwreiddiol a rhoddir sylw i amgylchiadau ei gyhoeddi a'i argraffu. Trafodir cynnwys y testun yn fanwl a chreffir ar amgylchiadau cyhoeddi'r fersiwn Cymraeg. Cynigir nifer o resymau dros ei gyfieithu ac ymdrinnir yn fras ag ansawdd y cyfieithiad. cy
dc.format.extent 28672 bytes
dc.format.extent 39424 bytes
dc.format.extent 200192 bytes
dc.format.extent 279040 bytes
dc.format.extent 426496 bytes
dc.format.extent 64512 bytes
dc.format.extent 53248 bytes
dc.format.extent 94720 bytes
dc.format.mimetype application/msword
dc.format.mimetype application/msword
dc.format.mimetype application/msword
dc.format.mimetype application/msword
dc.format.mimetype application/msword
dc.format.mimetype application/msword
dc.format.mimetype application/msword
dc.format.mimetype application/msword
dc.language.iso cy en
dc.publisher University of Wales, Aberystwyth en
dc.publisher Prifysgol Cymru Aberystwyth cy
dc.title Dau o weithiau Robert Holland (c. 1556/7-1622): Ymddiddan Tudur a Gronw a’r Basilikon Doron en
dc.type Text en
dc.publisher.department Welsh en
dc.type.qualificationlevel research masters en
dc.type.qualificationname MPhil en
dc.type.publicationtype thesis or dissertation en


Files in this item

Aside from theses and in the absence of a specific licence document on an item page, all works in Cadair are accessible under the CC BY-NC-ND Licence. AU theses and dissertations held on Cadair are made available for the purposes of private study and non-commercial research and brief extracts may be reproduced under fair dealing for the purpose of criticism or review. If you have any queries in relation to the re-use of material on Cadair, contact is@aber.ac.uk.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Cadair


Advanced Search

Browse

Statistics