Cadair - Cadwrfa ymchwil ar-lein Brifysgol Aberystwyth

Mae Cadair yn gwneud y gorau o ymchwil staff ac ôl-radd Aberywtyth sydd ar gael ar-lein i'r cyhoedd, yn rhad ac am ddim. Mae y wefan hon yn cynnwys metadata ynghylch a cynnyrch ymchwil ag os ar gael, y testun-llawn i llwytho i lawr unrhyw bryd, unrhyw le, gan unrhyw un. Mae rhan fwyaf o eitemau testun-llawn yn 'peer-reviewed' erthyglau cyfnodolion - mae rhai ohonynt yn cael eu rhyddhau ar ôl cyfnod embargo y gyhoeddwr - ond mae Cadair hefyd yn cynnal papurau cynhadledd, papurau gwaith, rhai cronfeydd data, a thraethodau ymchwil.

Ymchwilio yn Prifysgol Aberystwyth?

Ymchwilwyr Aberystwyth sydd esiau gwenud eitemau ar gael drwy Cadair
  • cyflwyno eich gwaith ymchwil drwy Brifysgol AberystwythPure CRIS (Current Research Information System)
Myfyrwyr ôl-radd yn barod i gyflwyno'r copi terfynol eu traethawd
  • yn Cadair, dilynwch y canllawiau darparu yn y gymuned Cyhoeddiadau Uwchraddedig.

Help a Gwybodaeth Ychwanegol

  • Canllawiau i 'Cadair' yn cynnwys gwybodaeth am y mathau o ddeunydd sydd yn 'Cadair' a'r ffordd orau o symud o gwmpas y system
  • Hawlfraint a Thrwyddedau yn esbonio sut y gellir defnyddio'r deunydd sydd yn 'Cadair'
  • Mynediad Agored yn rhoi crynodeb o Fynediad Agored ym Mhrifysgol Aberystwyth
  • Ymholiadau / Cwynion yn esbonio sut i gysylltu os oes gennych ymholiadau neu faterion i'w codi
  • Traethodau hir yn disgrifio'r casgliad o draethodau hir sydd yn 'Cadair', gyda'r dolenni cyswllt â'r ffurflenni a'r wybodaeth berthnasol
  • Cwestiynau Cyffredin yn darparu mwy o wybodaeth, wedi'i chasglu o atebion i gwestiynau cyffredin

Am fwy o wybodaeth is@aber.ac.uk

Chwillio Cadair

Chwilio